Bedrijfsprofiel

WERKGEBIED

Ons werkgebied strekt zich van Zuid-Limburg tot in Noord-Brabant begrensd aan de noordzijde door Tilburg.
In overleg met opdrachtgever is het ook mogelijk om ons werkgebied te vergroten,
hier hebben we al meerdere malen mooie projecten kunnen uitvoeren.

Het bouwkundig werkgebied is bouwen in de ruimste zin van het woord.

Hieronder vallen o.a.

  1.  Woningbouw
  2.  Betonbouw
  3.  Restauratie
  4.  Renovatie woningstichtingen
  5.  Verbouwingen
  6.  Woningaanpassingen
  7.  Onderhoud/bedrijven en woningstichtingen
  8.  Installaties
  9.  Tegelwerken/Stukwerken
  10. Advies

 

Globale procentuele verdeling per onderdeel van het werkgebied:

 

Woningbouw:             20%

Verbouwingen:           30%

Onderhoud:               45%

Andere onderdelen:     5%

 

KAM-beleidsverklaring